PT Smallgroup YOGA

Fördjupa din yogapraktik i höst!

Du blir grundligt undervisad i ca 50 asanas. Varje klass är unik och utgår från gruppens behov. Under terminens gång kommer vi att metodiskt utveckla uthållighet, smidighet, balans och styrka. Vi avslutar varje klass med avslappning som bidrar till ordentlig återhämtning.

Undervisning sker enligt Iyengar-metoden som praktiseras över hela världen. Fokus ligger på kroppsmedvetenhet och precision. Vi använder redskap som blocks och bälten för att fördjupa ställningarna eller för individuell anpassning. Vid behov blir du individuellt korrigerad för att få ut det mesta av din praktik, men du jobbar alltid utifrån dina egna förutsättningar.

  • 15 tillfällen, v. 36-50
  • Måndagar: Steg 2 kl 17.00-18.15. Steg 1 kl 18.20-19.35
  • Pris:  800kr för medlem | 1800 kr för icke medlem
  • Instruktör: Kasia Kasprzyk
  • Anmälan: reception@usif.se