Kallelse till Föreningsstämma den 23 april 2019

Upsala Studenters IF bjuder in till Föreningsstämma den 23 april kl 19:00 på SEB USIF Arena på Torgny Segerstedts Allé 2.

Dagordning och årsredovisning finns utlagt på hemsidan under ”Om oss”.

För att delta på Föreningsstämman ska du ha erlagt medlemsskap i USIF Förening som du gör enkelt på hemsidan, se ”Bli medlem”. Det kostar 300 kr/kalenderår för enskild medlem eller 500 kr för familjemedlemsskap.