Medlemskap i USIF

Medlemsavgifter för 2016

Enskilt: 300 kr
Familj: 500 kr (familjemedlemskapet gäller medlemmar boende på samma adress) 

USIF:s medlemsregister hanteras i systemet Matchi.

Klicka här för att komma till Matchi och anmälningsformuläret

Om du vill teckna familjemedlemskap så ska du skriva övriga familjemedlemmars namn och personnummer i rutan “Meddelande till klubben”.  Om du inte skriver något i rutan så kommer du att få ett enskilt medlemskap. Faktura på medlemsavgiften sänds via email.